800.000 

In Stock
Categories: ,

Mô tả

  • Mẫu Demo:  1 mẫu
  • Số lần chỉnh sửa: 1 lần (sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng)
  • Thời gian nhận bài: tối thiểu 3 ngày (tùy vào số lượng bài viết).
  • Link chất lượng demo:http://url.copy.com.vn/osbBR

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 bài viết 

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp


  • Bài viết 800 – 1000 từ 
  • Bài viết mới 100%
  • Phạm vi bài viết: Các lĩnh vực thông dụng, phổ biến.
  • Hình ảnh: 3 đến 5 ảnh từ nguồn có sẵn.
  • Ngữ pháp chuẩn, không sai chính tả, ngôn ngữ viết chuẩn SEO.
  • Thời gian nhận bài : tối thiểu 3 ngày (tùy số lượng bài viết).

Cần tư vấn


 
Contact Me on Zalo