900.000 

In Stock

Thời gian dưới 5 phút

Mô tả

  • Mẫu Demo:  1 mẫu
  • Số lần chỉnh sửa: 1 lần (sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng)
  • Thời gian nhận thiết kế : tối thiểu 5 ngày (tùy vào số lượng ).
  • Link chất lượng demo: https://www.youtube.com/watch?v=MsrL_fMs8kc&t=21s

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 trang 

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp


  • Hình thức khách hàng có sẵn video và có text.
  • Thực hiện thu âm dòng text chạy đó và lồng ghép vào video.
  • Giọng đọc: 1 giọng thu âm
  • Lấy link sản phẩm: miễn phí
  • Lấy sản phẩm dưới dạng DVD hoặc USB (mất phí)

Cần tư vấn


 
Contact Me on Zalo