Thiết kế hồ sơ năng lực

300.000 

Danh mục:

Mô tả

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 trang 

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp


  • Thiết kế trên 10 trang
  • Thiết kế mới hoàn toàn
  • Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế
  • 2 lần chỉnh sửa
  • khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ