1.500.000 

In Stock
Category:

Mô tả

  • Mẫu Demo:  1 bảng
  • Số lần chỉnh sửa: 1 lần (sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng)
  • Thời gian nhận thiết kế : tối thiểu 3 ngày
  • Link chất lượng demo:

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 bảng  

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp


  • Đo lường trên 1 web
  • Đưa ra các chỉ số cần đạt được khi quản trị website: 5-7 chỉ số
  • So sánh-Đánh giá thực tế thực hiện với tiêu chí KPI đưa ra theo % công việc

Cần tư vấn


 
Contact Me on Zalo