1.500.000 

In Stock
Category:

Mô tả

Đơn vị tính :

Giá tính trên số sản phẩm

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp


  • 1 – 5 sản phẩm
  • Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
  • Số lượng sản phẩm chụp: Không giới hạn
  • Khách hàng chọn phông nền ý tưởng chụp
  • Khách hàng chuẩn bị concept chụp
  • Sản phẩm khách hàng nhận được:

+Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 3 ảnh/sản phẩm

+ Chèn thông tin lên ảnh

Cần tư vấn


 
Contact Me on Zalo