Làm đúng ngay lần đầu tiên

khi triển khai marketing

Với bộ giải pháp này bạn không cần phải lo về việc thực thi marketing. Với kế hoạch, bản nghiên cứu cụ thể. Mọi hành động đều đo lường được.

Bạn sẽ nhận được

#1

Bản nghiên cứu đối thủ - thị trường

Bản nghiên cứu chỉ ra nhu cầu của thị trường, cách làm marketing của đối thủ, nguồn lực của đối thủ bằng các số liệu và hình ảnh cụ thể.

#1

Bản kế hoạch marketing

Bản kế hoạch chi tiết cách thức triển khai marketing trên nền tảng online bao gồm Website, Social Media, Video marketing với outline chi tiết rõ ràng.

#1
#1

Khóa học đào tạo marketing Online

Khoá học độc quyền từ chúng tôi dành cho khách hàng để khách hàng biết cách triển khai Online marketing tổng thể.

#1
#1

Hỗ trợ kiểm tra, đánh giá hiệu quả

Chúng tôi sẽ luôn đồng hành và giám sát cách thức triển khai của bạn và đưa ra những tư vấn hiệu quả để khắc phục lỗi sai.

Lợi thế độc quyền dành cho bạn khi sử dụng EnterMarketing

Công cụ

Bạn sẽ được sử dụng các công cụ Online Marketing Premium của chúng tôi để tự động check dữ liệu.

Outline dẫn đường

Mỗi bản kế hoạch chi tiết đến việc tự bạn có thể triển khai làm marketing và đo lường.

Đánh giá hiệu quả

Hiệu quả được đánh giá rõ ràng dựa trên các con số.

Hỗ trợ trọn đời

Bạn sẽ được hỗ trợ trọn đời đến khi thành công

Chúng tôi hành động vì lợi ích dài hạn của bạn.

còn chần chừ gì nữa mà không trở thành đối tác của chúng tôi ngay hôm nay