Viết kịch bản video review

800.000 

Danh mục:

Mô tả

Mô tả:

+ Video review từ 2-3 phút

+ Kịch bản bao gồm bối cảnh, nhân vật, lời thoại

+ Bài viết từ 1000-1200 từ

Khách hàng nhận được

+ Kịch bản đầy đủ và chi tiết cho diễn viên và doanh nghiệp thực hiện

+ Ý tưởng sáng tạo, lôi cuốn hấp dẫn

 

Cần tư vấn