30.000.000 

In Stock
Category:

Mô tả

  • Số lần chỉnh sửa: 1 lần (sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng)
  • Thời gian thực hiện: 1 tháng

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 gói 

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp


  • Bài viết trên 1000 từ
  • Số lượng bài: 10 bài viết/ tháng
  • Bài viết mới 100% về ngôn từ, gồm 2 hình ảnh.
  • Mật độ từ khoá 1,5% đến 3%.
  • Bố cục rõ ràng, mạch lạc, trình bày có headline và các phương pháp chia đoạn khác.
  • Bài viết có chủ đề phổ biến, nội dung đa dạng.
  • Báo cáo vị trí 1 tuần/1 lần

Cần tư vấn


 
Contact Me on Zalo